Mendels 2-gen nedarvning med rene linjer


Gregor Mendel brugte haveærten, der tilhører ærteblomstfamilien, som forsøgsorganisme, fordi den er selvbefrugtende, og har derfor en række rene linjer, som er forskellige, fx. dens form, bælgens farve og blomsternes placering.

Mendels 2. Lov.
Gener for forskellige egenskaber fordeles uafhængigt af hinanden i kønscellerne (hvorfor mendels 1. Lov stadig gælder for den enkelte egenskab. )

I stedet for kun at kombinere ét allel par fra hver forældre, så skal man nu kombinere 2 allel par ( 2 gener – egenskaber) fra hver forældre:

P- Generationen:
Far: GGRR
Fra farens to gener (GG) (RR) kan vi hive 4 gameter ( GR GR GR GR ), altså 4 forskellige kombinationer.
Mor: ggrr
Fra morens to gener ( gg ) ( rr ) kan vi ligeså hive 4 gameter ( gr gr gr gr )
P-generationen betyder parentalgenerationen – altså ”parents-generationen”. Den består henholdsvis af en mor og en far, hvor faren har genotypen GGRR, altså to forskellige egenskaber (GG) og (RR), og moren har genotypen ggrr, altså to forskellige egenskaber (gg) og (rr). De har altså hver 4 forskellige kombinationsmuligheder, også kaldet gameter, henholdsvis ( GR GR GR GR ) og ( gr gr gr gr ).

Bogstavernes fænotyper er således:
G ( Gul )
g ( grøn)
R ( rund )
r (rynket)


Krydsningsskemaet for de to forældres, to gener, vil i første omgang se således ud:
F1 –Generationen ( første filial – afkom – generation. )gr
gr
gr
gr
GR
GgRr
GgRr
GgRr
GgRr
GR
GrRr
GgRr
GgRr
GgRr
GR
GgRr
GgRr
GgRr
GgRr
GR
GgRr
GgRr
GgRr
GgRr

F1 generationens afkom kalder man for F2. Det vil altså sige at to F1’eres gener krydses med hinanden. Altså krydses kombinationerne GgRr og GgRr. F1 – generationens krydsningsskema over deres gener vil altså se således ud:

F2 – generationen. ( Anden filial – afkom – generation.)

rter.png
F2-krydsningsskema

F2-krydsningsskema


G (gul)
g ( grøn)
R ( rund )
r (rynket)


Man tæller hvor mange der er af de enkelte kombinationer:
Gul/ Rund = 9
Gul / rynket = 3
Grøn / Rund = 3
Grøn / rynket = 1

Størst chance for at få en gul/rund kombi…